Mô hình 4P trong marketing

Mô hình Marketing Hỗn hợp (cũng được biết đến như là mô hình 4P) được những người làm marketing dùng như một công cụ để thực hiện chiến lược marketing.

Advertisements

Mô hình 7S của McKinsey

Giới thiệu về mô hình 7S Để thành công, mỗi doanh nghiệp cần có kiến thức về tổ chức nội bộ và tìm ra cách thức làm việc tốt hơn và hiệu quả hơn. Mô hình 7S sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức này. Mô hình 7S được thiết kế bởi Tom Peters…